Ogród skalny

Opis

Książka opisuje ogólne wiadomości m.in.: wybór miejsc, woda w ogrodzie skalnym, elementy małej architekrury, pielęgnacja roślin, wybór roślin oraz propozycje ogrodów skalnych.