Ogrody w pojemnikach

Opis

Książka opisuje kryteria doboru roślin do uprawy w pojemnikach, miejsce uprawy roślin, przegląd pojemników do uprawy roślin sezonowych i wieloletnich oraz zasady uprawy roślin w pojemnikach. W książce można znaleźć inspiracje do obsadzeń roślinnych.