Ślimaki

Opis

W książce zawarte są informacje dotyczące poszczególnych gatunków ślimaków oraz ich sposoby zwalczania.