Szkodniki glebowe

Opis

Książka opisuje szkodliwości i zwalczanie szkodników występujących w glebie.