Truskawki i poziomki

Opis

Książka opisuje ogólną charakterystykę gatunków i odmian, wybór stanowiska i gleby, przygotowanie gleby przed posadzeniem, rozmnażanie, sadzenie roślin, zbiór owoców, zasady pielęgnacji.