Choroby ozdobnych drzew liściastych

Opis

Książka opisuje choroby różnych gatunków ozdobnych drzew liściastych opartych na praktycznych zdjęciach.